එළිමහන් ෆයිබර් පැච් ලණුව

 • FTTA ජම්පර්-PDLC-DLC ෆයිබර් එළිමහන් පැච් ලණුව

  FTTA ජම්පර්-PDLC-DLC ෆයිබර් එළිමහන් පැච් ලණුව

  හොඳ යාන්ත්රික හා පාරිසරික ලක්ෂණ;

  ගිනි දැල්වීමේ ලක්ෂණ අදාළ ප්‍රමිතීන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලයි;

  ජැකට්හි යාන්ත්රික ලක්ෂණ අදාළ ප්රමිතිවල අවශ්යතා සපුරාලයි;

  මෘදු, නම්‍යශීලී, ජලය අවහිර වූ, පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රතිරෝධී, තැබීමට සහ බෙදීමට පහසු, සහ විශාල ධාරිතාවකින් යුත් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ සහිත;

  වෙළඳපල සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලීම.